டைனோ மேனியாக்!

2 comments:

  செந்தழல் ரவி

11:53 am

பேண்ட்விட்த் எக்ஸீட் ஆகிவிட்டதாக இரண்டு பக்கங்களிலும் வருகிறதே ??

  நா.கண்ணன்

7:11 am

கொஞ்ச நாளாகவே இந்தப் பிரச்சனையை உணர்கிறேன். இது பிளாக்கரின் பிரச்சனையா இல்லையெனில் என் வலைப்பக்கத்திற்கு மட்டும் ஏன் இப்படி நிகழ்கிறது என்று புரியவில்லை. எனது மற்றைய பதிவுகள் ஒழுங்காக வேலை செய்கின்றன. Template மாற்றி வேண்டுமானால் பார்க்கலாம்!