புல்லுக்குப் பூசனை

1 comments:

  Innamburan

4:54 pm

"...சும்மாதான் சொன்னார் உன்னை
ஒருவன் பால் துளிர்த்தாய் என்றே...'

- பாவேந்தர் பாரதி தாசன்: அழகின் சிரிப்பு