காதலுக்காகக் கண்

தமிழகத்தைத்தவிர வேறு எங்கிலும் சிறு, சிறு சினிமா என்பது வழக்கில் உள்ளது. சின்னதாக ஒரு கருபொருள் கொண்டு, அழகிய பாடலுடன் எடுப்பது. நம் சினிமாவில் பாடல் காட்சிகள் மிகத்திறமையாக எடுக்கப்படுவது உண்மைதான். ஆயினும் சினிமாக்காரர்கள் சினிமா தவிர வேறு ஊடகங்களில் (கொஞ்சம் டி.வி, அதுவும் மவுசு போன பின்னே!) நடிப்பதில்லை. கீழேயுள்ள திரைப்படம் பிரபல கொரிய நடிகர் நடித்திருக்கும் குறும்படம். எவ்வளவு அழகான பாடல், காட்சியமைப்பு. இது போன்ற கரு விஜய்யின் ஒரு படத்தில் வரும் (சிம்ரன்). ஆயினும், இக்குறும்படத்தில் உள்ளது போல் காதலுக்காக கண் கொடுப்பதில்லை.