உதிர்கொடி

செம்புதர்

பளுவற்ற மரம்

பூட்டு மரம்

இணைக்கும் பூட்டு

காதல் பூட்டு

இலத்தீன் அமெரிக்க இசை!நுழைவாயில்

இடைவெளி

உயரத்திலிருந்து...

சோல் கோபுரம்

உதிர்தல்

குளக்கண்ணாடி

முதுமையின் அழகு!

முதுபெருமரம்

முதுமை

வண்ணவழி!

உதிரிலைக் காலம்

மிளிரும் சிவப்பு

வானழகு கீழிருந்து

சொர்க்கவாசல்

வன இலை!

வனமரம்

மரக்காளான்

கூரைப்புடவை!

இழப்பதற்கு இனி என்ன?

சந்திரப்பிறை ஓம்!

நர்த்தகி மலரும் வேளை!

முன்பனிக்கோபம் இலைகளில்!

நத்தை பொறுக்கி!

நகரும் எண்ணெய் கிணறு?

நெளிவு

முன்பனிக்காலப் புன்னகை

நிலாக்கள்

வலசை போதல்!

மேடை நாகரீகம்!


குழந்தையின் குதூகலம் வெட்கமறிவதில்லை!

பயிலரங்கப்பதிவு: சிவசாந்தினி குகநாதன்

பயிலரங்கப்பதிவு: கோவிந்தராஜன்

கொரிய குழும இசைப்பாடல்!கொரியாவில் தீபாவளி கொண்டாட்டம் -1

குழந்தைகளின் மகிழ்ச்சி!

கொரியாவில் தீபாவளி கொண்டாட்டம் -2கொரியாவில் தீபாவளி கொண்டாட்டம் -3

சக்திவேல் & சிவகுமார், ‘சிவசம்போ’ பாடல்!

கொரியாவில் தீபாவளி கொண்டாட்டம் -4

பெண்களுக்கான விளையாட்டு!

வீழும் இலையின் வண்ணம்-1


உதிர் இலை காலம்!

வீழும் இலையின் வண்ணம்-2

வீழும் இலையின் வண்ணம்-3

வீழும் இலையின் வண்ணம்-4

வீழும் இலையின் வண்ணம்-5

வான்மதில்

மழலை!

மலையுயர மலர்கள்!

உச்சியின் உழவர்கள்

முளைவிடும்..

கோளம்

முயக்கம்

கலவி

மஞ்சள் மேகம்!