எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு

ஆச்சர்யமான வகையில் ஆகஸ்டு 15ம் நாள் கொரியாவின் விடுதலை (liberation day) ஆகும். ஜப்பானிய காலனித்துவத்திலிருந்து விடுபட்ட நாள்! எனவே இந்திய-கொரிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்!

7வயது காரோட்டி!

எல்லாக் குழந்தைகளுக்கும் காரோட்டப் பிடிக்கும்! நான் வளர்ந்த காலத்தில் குதிரைச் சவாரி பெரிதாகப்பட்டது. எல்லாம் எம்.ஜி.ஆர் எபெக்ட் :-) புகுமுகவகுப்பு (PUC) படிக்கும் போதுதான் கார் ஓட்டுவது எப்படி? என்று அறிந்து கொண்டேன்..ம்ம்..வெறும் பாடம்தான். ஏட்டுச்சுரைக்காய்! வேலை கிடைத்து ஜெர்மனி போன போதுதான் சொந்தத்தில் கார் வாங்கி ஓட்டினேன். ஆனால் ஒரு அமெரிக்கச் சிறுவன் ஏழு வயதில் கார் ஓட்டி காவலரை திகைக்க வைத்திருக்கிறான். வீட்டுக்கு ஓட்டி வந்து விட்டு, பயந்தடித்து ஓடும் காட்சி அற்புதம்!

Video Courtesy of KSL.com