எங்கும் சுதந்திரம் என்பதே பேச்சு

ஆச்சர்யமான வகையில் ஆகஸ்டு 15ம் நாள் கொரியாவின் விடுதலை (liberation day) ஆகும். ஜப்பானிய காலனித்துவத்திலிருந்து விடுபட்ட நாள்! எனவே இந்திய-கொரிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்!

0 comments: