வாயில்கோயில் வாயில் என்பது புகைப்பட அழகுள்ளது. இன்னும் சிறப்பாக எடுத்திருக்கலாம் என்றாலும் இது ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய படமே. என்னை கிறிஸ்துமஸ் அன்று படமெடுத்தவர் குண்டூரி கிஷோர்குமார்.

யார் பாதம்?புகைப்படத்தில் கோணம் என்பதே பிரதானம்! நன்றாகப் பாருங்கள் இன்னொருமுறை! (இதுவும் சுட்ட படமே ;-)

பாதம்இது சுட்ட படம்தான். ஆனால் இப்படி நான் எடுக்க விரும்பும் படம்!