வாயில்கோயில் வாயில் என்பது புகைப்பட அழகுள்ளது. இன்னும் சிறப்பாக எடுத்திருக்கலாம் என்றாலும் இது ஏற்றுக் கொள்ளக்கூடிய படமே. என்னை கிறிஸ்துமஸ் அன்று படமெடுத்தவர் குண்டூரி கிஷோர்குமார்.

0 comments: