யார் பாதம்?புகைப்படத்தில் கோணம் என்பதே பிரதானம்! நன்றாகப் பாருங்கள் இன்னொருமுறை! (இதுவும் சுட்ட படமே ;-)

0 comments: