புத்தபிட்சு


Photo by N.Kannan

Udukkai-உடுக்கை


Photo by N.Kannan

மெழுகுப்பச்சை


Photo by N.Kannan

எதிர் சேவை


Photo by N.Kannan

நேர் சேவை


Photo by N.Kannan

மரத்தாமரை


Photo by N.Kannan

மலரும் மகரந்தம்


Photo by N.Kannan

கேப்பை அழகு!


Photo by N.Kannan

கடுகு மலர்ந்தாலும்...


Photo by N.Kannan

பூத்துத்தளிர்க்கும் மரம்


Photo by N.Kannan
பொதுவாக இலை, தளைகளுக்குப் பின்தான் பூ வரும். ஆனால் இதில், பூப்பூத்து முடிந்த பின் தளிர்க்க ஆரம்பிக்கும்.

செர்ரி மலர்


Photo by N.Kannan

மலைகள் பூக்கத் தொடங்கினால்?


Photo by N.Kannan

கொக்கு பற, பற!


Photo by N.Kannan
விண்ணிலிருந்தாலும், மண்ணிலிருந்தாலும் பறவைகள் அழகு!

மறையும் பரிதி


Photo by N.Kannan
சீனாவிலிருந்து கிளம்பும் மண் துகள் கோரியாவை மறைத்து கலிபோர்னியா வரை செல்கிறது.

மாலை மயக்கு


Photo by N.Kannan

அர்ச்சனை


Photo by N.Kannan
மண்மகள் புஷ்பித்து அபிஷேகம் செய்து கொள்ளும் காலமிது.

நீர்க் கோடு


Photo by N.Kannan

விண்ணில் மண் வரைந்த கோடு!


Photo by N.Kannan