எதிர் சேவை


Photo by N.Kannan

2 comments:

  kannabiran, RAVI SHANKAR (KRS)

10:36 am

ஆகா,
இது தான் எதிர் சேவையா?
நன்றாகத் தான் உள்ளது, கண்ணன் சார்!

எதிர் சேவைக்குப் பொதுவா கண்ணாடி வைப்பாங்க. நீங்க கண்ணாடியிலேயே எதிர் சேவை "சாதிச்சிட்டீங்க" :-)

  நா.கண்ணன்

10:38 am

ஹா!ஹா!!பாலு மகேந்திராவால் மட்டும்தான் எடுக்கமுடியுமா என்ன? :-)