ஆ! துவைதம்!!


என் எண்ணம்
this is an audio post - click to play
Photo by N.Kannan

பாலிதீன் படுதா?


என் எண்ணம்
this is an audio post - click to play
Photo by N.Kannan

ஒன்றிணைக்கும் உயிர்கொடி 01


என் எண்ணம்
this is an audio post - click to play
Photo by N.Kannan

ஒன்றிணைக்கும் உயிர்கொடி 02


என் எண்ணம்
this is an audio post - click to play
Photo by N.Kannan

காத்திருத்தல்


மழை பெய்த இரவு. மஞ்சு மூடிய பூமி. கனத்த மழையையும் தாங்கும் சிறு சிலந்தி வலை. கொஞ்சம் கிழிந்தாலும் உட்கார இடமிருக்கிறது. இறை தேடி அது. புகைப்படப் பொருள் தேடி நான். மெல்லிய வெளிச்சத்தை பாய்ச்சி எடுத்தேன். குத்து மதிப்பாக எடுக்க வேண்டியிருந்தது. இரவில் LCD ல் சிலந்தி தெரியவில்லை. வெளிச்சத்தில் பிடிபடும் என்ற நம்பிக்கை. எனக்குக் கிடைத்தது. அதற்கும் கிடைக்கும்.
Photo by N.Kannan

பிம்பம்


தரையில் கிடப்பதால் விளக்கு அழுக்காகிவிடுமா?
Photo by N.Kannan

மழை அமர்ந்த இருக்கை


இன்று காலையில் என் பால்கனி
Photo by N.Kannan

புழக்கடைப்புல்


இன்று காலையில் என் புழக்கடை!
Photo by N.Kannan

A point of view


எல்லாமே நோக்கில் இருக்கிறது! பசுமரம் வேலியாகிறது. வேலியின் பொந்தில் மலர்கிறது வேறொரு காட்சி!
Photo by N.Kannan

பசுமஞ்சள்


கோடையின் அழகே இந்தப் பசுமைதான். பசுமையில் மலரும் பசுமஞ்சள்
Photo by N.Kannan

முள்மலர்


சிலர் இந்த காக்டஸ் போல். முரடாக இருப்பார்கள். ஆனால் நல்ல மலர் கொண்டு இருப்பார்கள். அழகோ அழகு என்று நெருங்கவும் முடியாது!
Photo by N.Kannan

மூலை


இரவில் உறங்கும் வீதியின் மூலை
Photo by N.Kannan

ஒளி


நீரின் ஒளி மந்திரத்தன்மையது!
Photo by N.Kannan

கதவிற்கப்பாலும் காட்சி


வெளி பரந்து எங்கும் நிற்கிறது. கதவு அதை அழகாய் சுட்டுகிறது!
Photo by N.Kannan

கவனம்


கொரிய குடியரசுத்தலைவர் வாழும் இல்லம் மிகவும் கண்காணிக்கப்படும் இல்லம். எப்போதும் ரோந்து!
Photo by N.Kannan

Frame


கதவு, ஜன்னல் போன்றவை இயற்கையான சட்டங்கள்!
Photo by N.Kannan

ஜன்னல்


கொரிய மாளிகையில் ஒரு ஜன்னல்
Photo by N.Kannan

வாசல்


அடுக்கு வாசல்கள் என்றுமே சிந்திக்க வைப்பவை!
Photo by N.Kannan

எழுத்தில் கிளர்ச்சி


உலகம் விசித்திரமானது. ஒரு புறம் விச்சிராந்தையாக ஒருவன் தெருவில் உறங்குகிறான். அருகிலேயே ஒருவன் உலகின் அநீதிக்காக போஸ்டர் போட்டு கிளர்ச்சி செய்கிறான்!
Photo by N.Kannan

தெருச்சுகம்!


தன்னலமற்ற துறவிக்கு தெரு ஒரு பொருட்டில்லை. தன்னிடம் பொருளில்லா கொரியனுக்கும் தெரு ஒரு பொருட்டில்லை போலும்!
Photo by N.Kannan