மழை அமர்ந்த இருக்கை


இன்று காலையில் என் பால்கனி
Photo by N.Kannan

3 comments:

  ஜெயந்தி சங்கர்

4:20 pm

Beautiful both the shot and the caption !

  பரணீ

7:42 pm

நல்ல படம்