கொரியக் கடலாய்வு மையம் (குறும்படம்) - KORDIClick here to view video (படம் பார்க்க இங்கே சொடுக்கவும்)

குளுரில் நடுங்கும் நகரங்கள்

புறவெளி குளிர்ந்துவிடும் போது, கட்டிடத்தின் சூடு கூட ஆவியாய் தெரிகிறது. சோல் (தென் கொரியா) நகரம். ஜனவரி 2010நன்றி. The Korea Herald (2010-1-8)