ஊசி-நூல் 02


ஆடை இல்லாதவன் அரை மனிதன் என்னும் இழி சொல்லைத் தூரத்தள்ளும் தெருவோரத் தையற்காரர்!
Photo by N.Kannan

ஊசி-நூல் 01


அமெரிக்காவின் பேஷன் நகரமான நியூயார்க்கில் ஒரு தையற்காரருக்கு ஞாபகார்த்தம் வைத்திருப்பது சாலச் சிறந்ததே!
Photo by N.Kannan

Back2School


பள்ளிகளை விட பள்ளிக் குழந்தைகளே உள்ளத்தைக் கொள்ளை கொள்கின்றன!
Photo by N.Kannan

மின்னல் ரயில்

மணிக்கு 500 கிமீ வேகத்தை எட்டும் ரயில். ஜெர்மானிய தொழில்நுட்பத்துடன் ஷங்காய் நகரில் அமைக்கப்பட்டிருக்கும் இந்த ரயில் சீனாவின் முன்னேற்றக்குறியீடு!

ஷாங்காய் இரவு