ஊசி-நூல் 01


அமெரிக்காவின் பேஷன் நகரமான நியூயார்க்கில் ஒரு தையற்காரருக்கு ஞாபகார்த்தம் வைத்திருப்பது சாலச் சிறந்ததே!
Photo by N.Kannan

0 comments: