எப்போது ராவ் மாசேதுங்கைச் சந்தித்தார்?


சமீபத்தில் ஷங்காய் சென்றிருந்தபோது ஃபுதோன் பல்கலைக்க்ழக அருங்காட்சியகத்தில் இப்படத்தைப் பார்த்தேன். நம்ம ஆளு மாதிரியே சீனாவில் ஒருத்தர் இருப்பது தெரிந்தது!
When did Narasimha Rao meet Chairman Mao?

சிலிர்க்கும் உயிர்ப்பூ!


இளவேனில் எனில் பூத்துவிடவேண்டும். கிளை முறிந்து உயிர் போகும் நிலையிலும்! வாழ்க!!

மலர்க்குப்பைPhoto by N.Kannan

என் தோட்டத்து பூ உனக்கு!


இன்று மாலையில் பறித்தது, மன்னிக்க பிடித்தது, உயிருடன் உங்களுக்கு!