பனியின் ஜாலம் (7)

கடலில் மிதக்கும் படகு கரையேறி பனியில் மூழ்கிக்கிடக்கிறது!

பனியின் ஜாலம் (6)

பனியின் கனம் கூடினால் படகும் கவிழும்!

பனியின் ஜாலம் (5)

கடலாய்வில் துணை போகும் உபகரணங்கள் பனி செய்து காட்சிப்பொருளாய்!

பனியின் ஜாலம் (4)

கரையில் ஒதுங்கிய குப்பை கூளம் கூட (marine debris) பனியின் கைவண்ணத்தில் காட்சிப்பொருளாகிறது!

பனியின் ஜாலம் (3)

வண்ணத்தில் காலைத் தோய்த்து வரையும் ஒரு கலையுண்டு. ஆனால் இங்கு வெறும் சுவடுகள் கூட பனிப்பதமாக ஓவியமாகிறது!

பனியின் ஜாலம் (2)

ஓவியம் வரையப் படுதா வேண்டும், ஆனால் இங்கு படுதாவே ஓவியம் போல் (modern art) காட்சியளிப்பதை ரசியுங்கள். எல்லாம் பனி செய்யும் ஜாலம்!

பனியின் ஜாலம் (1)

துளித்துளியாய் பனி மண்ணை மூடும் போது பெரிய கிராபிக் எபெக்ட் (Graphic effect)எல்லாம் கொடுக்கிறது. பனிமூடிய படிக்கட்டு இது. நம்பமுடிகிறதா?