பனியின் ஜாலம் (1)

துளித்துளியாய் பனி மண்ணை மூடும் போது பெரிய கிராபிக் எபெக்ட் (Graphic effect)எல்லாம் கொடுக்கிறது. பனிமூடிய படிக்கட்டு இது. நம்பமுடிகிறதா?

0 comments: