இரவுப் பாலம்


இரவில் பூசான் கடற்கரை
Photo by N.Kannan

புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள்!


Happy New Year!
பொலிக! பொலிக! பொலிக! போயிற்று வல்லுயிர் சாபம்!! கலியும் கெடும்!!
என்று நல்வாழ்த்துக்கூறுவார் நம்மாழ்வார். எப்படியோ, blogger.comக்குள் நுழைவதற்காக இருந்த தடை இப்போது இங்கு நீங்கிவிட்டது. தொடர்ந்து பங்கு பெறலாம். எந்தை சடகோபனுடன் இணைந்து உங்களை வாழ்த்துவதில் மகிழ்வு கொள்கிறேன்.
Photo by N.Kannan

தரை தட்டும் தெப்பம்!


இக்காட்சி கொஞ்சம் வேடிக்கையாக இருந்தது. நீர் இறங்கிவிட்டால் படகு தரை தட்டிக் கிடப்பது வெடிக்கைதான். மூச்சு இருக்கும் வரைதான் ஆட்டம் பாட்டமெல்லாம் என்பது நினைவிற்கு வரவில்லை?

Photo by N.Kannan