குளுரில் நடுங்கும் நகரங்கள்

புறவெளி குளிர்ந்துவிடும் போது, கட்டிடத்தின் சூடு கூட ஆவியாய் தெரிகிறது. சோல் (தென் கொரியா) நகரம். ஜனவரி 2010நன்றி. The Korea Herald (2010-1-8)

2 comments:

  முனைவர்.இரா.குணசீலன்

10:57 am

அரிய நிழற்படம்....
நல்ல பகிர்வு..

  முனைவர்.இரா.குணசீலன்

10:57 am

கட்டிடங்கள் குளிர் தாங்காமல்
புகை பிடிக்கிக்கின்றனவா?