ஜப்பானிய பாலத்தின் முன்னோடி!2004-ல் எடுத்தது. கருப்பு-வெள்ளை படம். டிஜிட்டல் கேமிராவில் இதுவும் முடிகிறது! சீனாவின் ஷாங்காய் நகருக்கருகே உள்ள ஒரு ஏரி. இது இத்தாலிய வெனிஸ் போல் மிக அழகாக உள்ளது. இந்தப் பாலம் கட்டும் மரபை ஜப்பானியர் ஒரு உச்சத்திற்கு எடுத்துச் செல்கின்றனர்.

Keywords: China, black and white photography, bridge over water, lake

0 comments: