செம்புதர்

1 comments:

  Innamburan

10:53 am

கானகத்தே செல்லுங்கால், மெதுவாக நடக்கவும். கண்களை அலைய விடவு. செவிகளை தீட்டிக்கொள்ளவும். பணிவும் தேவை. எங்கும் அழகு பிம்பங்கள் கிடைத்த வண்ணம், செம்புதிர் போல.