தவளைச் சவாரி (கார்காலக் காட்சி)If we get the frogs wedded, the Varuna, the god of the oceans, will bless us with rains," Beni Prasad, a farmer in the village of Khapa, told the news service on Sunday.

Read more on this...

3 comments:

  வடுவூர் குமார்

8:07 am

இது கல்யாணத்துக்கு முன்பா? பின்பா?

  நா.கண்ணன்

8:54 am

How cute! ரொம்ப அழகாக இருந்தது. National Geographic கண்களுக்கு மட்டும் இக்காட்சியெல்லாம் தெரியும்!

  Anonymous

3:10 pm

உங்கள் பதிவுகள் நன்றாக உள்ளது. மேலும் அதிகமான இணைய நண்பர்களுக்கு உங்கள் பதிவினை கொண்டு செல்ல http://www.tamilish.com -ல் சமர்பிக்கவும். வாழ்த்துக்கள்