பூவில் ஒரு ஹைக்கூநேற்று, கொரியக் குடியரசுத்தலைவரின் மாளிகைக்குப் போகும் வாய்ப்புக் கிடைத்தது. அத்தோட்டத்தில் கண்ட காட்சி!

0 comments: