கிம்சி முகவுரை!

பன்றிக்காய்ச்சல் கூட பேஷனாகிவிட்டது. கிம்சி என்பது கொரியர்களின் ஊறுகாய். இதை உண்பதால் பன்றிக்காய்ச்சல் போகும் எனச் சொல்லும் விளம்பரம்! எவ்வளவுதூரம் உண்மை?செய்தி மூலம்: கொரியன் ஹெரால்ட்

0 comments: