சினிமா காட்டும் கேமிரா

தொழில்நுட்பம் போகும் வேகம், திசை ஆச்சர்யமாகவே உள்ளது. முதலில் pinhole camera, பின் film camera, பின் digital camera, பின் camera with video function, இப்போது திரையில் படம் காட்டும் கேமிரா! Science fiction என்பது மெல்ல மெல்ல நிகழ்வாகும் விந்தை. இன்னும் சில காலங்களில் hologram ல் வீடியோ காட்டலாம். அதிக தூரமில்லை!

0 comments: