உள்ளொளி

2 comments:

  வல்லிசிம்ஹன்

11:31 am

உள்ளொளி நம்மை மேலும் வளர வைக்கட்டும்.
படம் பிரகாசமாக இருக்கிறது.

  நா.கண்ணன்

12:04 pm

மிக்க நன்றி. தொடர்ந்து உள்ளொளி பெறுவோம்!