பெரிது!

2 comments:

  தமிழ்த்தாய்

9:57 pm

kannan sir,
simply superb

  நா.கண்ணன்

11:11 pm

நன்றி!
இத்தொடருக்கான மேல்விளக்கம் ‘காட்சியில்(ன்) கவிதை’ என்று மின்தமிழ் குழுமத்தில் வருகிறது. காட்சிக்கு சுவை கூட்டும் கருத்துக்கள் அங்குண்டு!