மலர்ந்தும், மலராத..

2 comments:

  Innamburan

6:46 pm

என் பார்வையில் இது, 'மலராவிடினும், மலர்ந்த எழில்.'

  சி.கருணாகரசு

8:23 pm

படம் மலர்ச்சி.....