அபிஷேகம்!

1 comments:

  Innamburan

8:44 pm

அபிஷேகத்தில் குளிர்விக்கிறீர்களா! அதான், யான் காணும் புத்தர் ஜாலியாக தோற்றம் அளிக்கிறார்.