இது என்ன கூத்து?


டிவி சீரியல் போற நேரத்திலே வீட்டிக்கு கூப்பிடாதீங்க, ஒருத்தரும் டெலிபோனை எடுக்க மாட்டாங்க. எடுத்தாலும் கையோடு வீட்டுக் கிழத்திடம் கொடுத்துவிடுவர் என்று என் உறவுக்காரர் சொன்ன போது நம்பவில்லை. இப்போது நம்புகிறேன்!

0 comments: