தலையாணி

உன்னோடு நானிருந்த ஒவ்வொரு மணித்துளியும்
மரணப்படுக்கையிலும் மறக்காது, கண்மணியே :-)
(சுட்டது)

0 comments: