நீ! எனும் அற்புதம்!!

ஒரு நிமிட மாற்றம்!!

2 comments:

  வடுவூர் குமார்

10:28 am

1.12.நிமிடங்களில் புரியாத தத்துவத்தை எளிமையாக சொன்ன மாதிரி இருக்கு,அருமை அருமை.

  நா.கண்ணன்

10:51 am

இல்லையா? :-)