தூரிகை!

1 comments:

  நித்திலம்-சிப்பிக்குள் முத்து

4:09 pm

இயற்கையின் இனிய இதமான இன்பம்
இந்த மெல்லிய தூரிகையின் சாலம்
அழகிய வண்ண மலர்கள்.