பெரு முகங்கள் - 1இவரைத் தமிழர் என்று ஏற்றுக்கொள்வோமா?

2 comments:

  எல் கே

10:09 am

பக்கவாட்டில் கொஞ்சம் தமிழர் வாடை தெரிகிறதே

  நித்திலம்-சிப்பிக்குள் முத்து

10:28 am

ஓ...இவர்தான் பெரு நாட்டின் பழங்குடியினத்தவரா? உண்மைதான் நம் தமிழ்நாட்டு வாடையும்......சாடையும் இருக்கிறதே! ஆச்சரியம்தான்.