பெருநாட்டுத் தொப்பியுடன்!


3 comments:

  Innamburan

4:01 pm

1. தொப்பி மாறுனாலும் ஆள் மாறுவதில்லை.
~ பெரு மொழி.
2. பெண்கள் கூட்டத்தை பற்றிய தங்கள் மேலான கருத்தை முன்பே கூறியவர், வஸந்தா என்ற பெண்னரசி. அதர்கு முன் சங்க இலக்கியங்கள்.
இன்னம்பூரான்
29 08 2011

  நித்திலம்-சிப்பிக்குள் முத்து

12:22 am

வாழ்த்துகள் கண்ணான் ஜி! பெரு நாட்டின் உதவி ஜனாதிபதியின் அன்பிற்கும் , மரியாதைக்கும் பாத்திரமாகி நம் நாட்டின் பெயரையும் உயர்த்தியுள்ள வல்லமைக்கு வாழ்த்துகள்!

  எல் கே

10:08 am

"பெரு" மகன்