மாராப்பு விற்கும் ஆண்!


சோல் நகரத்து வணிகர்கள் 'பிரா' (மாராப்பு) விற்கும் திறன்!! (என்ன இது வெறும் ஆண்களுக்கான போட்டாவா போச்சு :-)

1 comments:

  இளவஞ்சி

2:08 pm

'பிரா' - மார்க்கச்சை ?! ஹிஹி...