பைக் ஓட்டும் ஆலமரம்!


[சுட்டபடம்]

4 comments:

  சினேகிதி

3:05 pm

ahhhhhhhhhhhhh...ungalodatha??

  நா.கண்ணன்

4:06 pm

இல்லை! என்னுடையதை மட்டுமே போட்டு வந்தேன். சமீபத்தில் வேறு சுவாரசியமான படங்களைப் போட ஆரம்பித்து இருக்கிறேன். ஆயிரக்கணக்கான என் படங்கள் ஸ்லைடு ரூபத்தில் இந்தியாவில் கிடக்கிறது. அடுத்த முறை போகும் போது எடுத்து வந்து போட முயல்கிறேன்.

  Anonymous

8:50 pm

ஆஹா! சூப்பர், பைக் யாரோடது?...
படத்தைப்பார்த்தால் பைக்கும் நன்றாக பேணப்படுவதாகவே தெரிகிறது?.....

  நா.கண்ணன்

9:32 pm

மரத்தோட சாய்ச்சு வச்சுட்டுப் போனவர் மறந்தே போனார் போல :-)