முள்முடி

4 comments:

  தருமி

5:41 pm

ஒண்ணும் தெரியலையே.....!

  நா.கண்ணன்

6:46 pm

என்ன சார் தெரியலை? ஏசு முகமா? ;-) ஒரு வாடிய இலை தொங்குகிறதே அங்கு!!

  தருமி

9:52 pm

கண்ணன்
வெறும் தலைப்பு மட்டும்தானே தெரிகிறது.........!

  நா.கண்ணன்

10:39 pm

என்னடாது இந்த மதுரைக்கு வந்த சோதனை? எனக்குத்தெரிகிறதே! எங்கே இந்தச் சுட்டியைச் சொடுக்கி தெரிகிறதா பாருங்கள்!