பௌத்த ஆமை!

1 comments:

  நித்திலம்-சிப்பிக்குள் முத்து

4:08 pm

ஹ... ஹா.. அருமை. புசான் கோயில் ஆமையுடன் அந்தப் பெண்ணும் அதே போல் சிரித்துக் கொண்டு....