செம்மொழி மாநாடும் உமர்தம்பியும்!தன்னலமற்ற தமிழ்ச்சேவை செய்த திரு.உமர்தம்பிக்கு உரிய அங்கீகாரம் தமிழ்ச் செம்மொழி நாட்டில் கிடைக்குமா என்பது குறித்தான உரைச்சித்திரம்.

1 comments:

  தாஜூதீன்

11:52 pm

ஐயா உமர்தம்பிக்கு அங்கீகார வேண்டுகோள் ஒலியை தங்கள் வலைப்பூவின் பதிந்ததுக்கு மிக்க நன்றி. அங்கீகாரம் கிடைக்கும் என்ற நம்பிக்கை பலமாக உள்ளது.