கல, கலப்பான நாடு

சமீபத்தில் ஆசிய பசிபிக் நாடுகளின் வருடாந்திரக் கூட்டத்தொடரில் கொரியாவின் பிரதிநிதியாக பெரு நாட்டிற்குச் சென்றிருந்தேன். அங்கு எடுத்த படங்களை இங்கு பகிர்ந்து கோள்கிறேன். எங்களுக்கு அளித்த விருந்தில் தினம் பல நடனக்கலைஞர்கள் கலந்து கொண்டனர். ஒரு நாள் மாலை நிகழ்வை இப்புழக்கடை சினிமா காட்டுகிறது (ஆரஞ்சு சட்டையுடன் நடனத்தை ரசிப்பது நான்)

0 comments: