கடல் அலையின் சுவடு!

2 comments:

  துளசி கோபால்

12:07 pm

சூப்பர்!!!

  நா.கண்ணன்

1:14 pm

பாத்தீங்களா! இதுக்காகத்தான் முதலில் நத்தையின் சுவடைப் போட்டேன். கடலின் சுவடு அதை விடப் பெரிது! அழகானது! விண்ணிலும் இவ்வழகுண்டு!