ஆட்டோ ரிக்க்ஷா!

நம்ம ஊரு ஆட்டோ இப்போ உலகமெங்கும் பரவிவிட்டது (அது சரி, அது நம்ம ஊருக்கு எங்கிருந்து வந்தது?). தாய்லாந்தில் இதை "தொக், தொக்" என்கின்றனர். பெரு நாட்டில் "மோட்டோடாக்சி" என்கிறார்கள். இப்போது, தாய்லாந்த் தொழில் நுட்பத்தை வைத்து நெதர்லாந்து முழுவதும் தொக், தொக் வரத்தொடங்கியுள்ளது. Euro 3.50 fixed price!

0 comments: