பனி போர்த்திய மரம் (3)

1 comments:

  Innamburan

4:07 pm

பனியாடையை விலக்கமுடியாது. அது உருகி கலையும் போதும், ஒரு அழகு இருக்கிறது. விடாதீர்கள்.