சிலிர்க்கும் மொட்டு


Photo:N.Kannan

2 comments:

  வடுவூர் குமார்

9:59 am

இந்த பூவின் பெயர் என்ன?
மொழி கடந்த பார்வை என்பதால், வேண்டுமென்றே சொல்லாமல் வீட்டிவிட்டீர்களா? :-))

  நா.கண்ணன்

10:11 am

Magnolia-என்று நினைக்கிறேன். தருமி சார்! உதவிக்கு வாங்க!!