வெண்மலர்


Photo:N.Kannan
மலரும் முன் கூட அழகுதான்!

2 comments:

  வடுவூர் குமார்

10:01 am

அதே சிலிர்க்கும் மோட்டு தானா? இன்று பூ ஆனது?
மழைத்துளியா?பனி உருகிற துளியா?

  நா.கண்ணன்

10:10 am

அதே மலர்தான். மழை. இம்முறை பனி அதிகமில்லை.