நீர் ஓவியம்


படம்: நா.கண்ணன்

3 comments:

  நளாயினி

5:50 pm

ம்.. நன்றாக இருக்கிறது. பாசிகள் பலவிதம் என நானும் படங்கள் எடுத்து வைத்திருக்கிறேன்.

  நா.கண்ணன்

5:53 pm

நன்றி. வெளிவந்திருந்தால் வலைமுகவரி தாருங்கள். பார்க்கிறேன். நீர் போடும் கோலங்களை எடுத்துப் போட வேண்டும். அவை பலவகைப்பட்டவை!

  நளாயினி

4:58 pm

http://www.nalayinykavithikal.blogspot.com/
இனிமேல்தான் போட வேண்டும்.