தொலைத்தொடர்


கோடையில், தெள்ளத்தெளிவான நீல வானில் தென்படும் மலைக் காட்சி மனதை மயக்கக்கூடியது!
Photo by N.Kannan

0 comments: